Vedvarende energi

Tidligere var Samsø afhængig af olie og kul fra fastlandet, men i 1997 blev Samsø i
en konkurrence udskrevet af regeringen kåret til ”Danmarks Vedvarende Energi Ø”.
Dette blev et vendepunkt, og i dag er Samsø et foregangssamfund, når det kommer
til vedvarende energi.

100% af Samsøs elektricitet stammer fra vindenergi og det meste af varmen fra
solenergi og biobrændsel. Samsø eksporterer også vedvarende energi til fastlandet,
da øen producerer mere, end den selv kan bruge.

Vindmøller og solceller er de mest kendte former for vedvarende energi, men på Samsø har man også varmeværker, blandt andet i Ballen, der bruger biobrændsel, fx halm.
Nogle af øens køretøjer, fx nogle af bøndernes traktorer, kører på rapsolie, som samsingerne selv dyrker.

300 m nord for Ballen lystbådehavn ligger Samsø Energiakademi, hvor erfaringerne
fra øens vedvarende energi-projekter samles, og hvor også udenlandske forskere kom-
mer for at lære mere om den vedvarende energi. Om sommeren har akademiet udstil-
linger for alle, og her kan du opleve vindmøller og solceller i mini-format.

Læs mere om vedvarende energi på Samsø.

nolimit